Rotomod    I     DAG Kayak     I     Rotomod Design     I     Rotomod Industry

Sup paddle Vario luxe

Adjustable paddle from 170 to 210 cm (67''-82'') White fibrylon blade, alu shaft, anodized black